Đại sứ quán Nhật Bản gửi lời xin lỗi vì các hành xử không đúng chuẩn mực